Proces stawania się obywatelem Królestwa Niebios.

Mateusza 5:3

1) Błogosławieni ubodzy w duchu; albowiem ich jest Królestwo Niebios.

Tacy są obywatele Nieba - ubodzy w duchu. Co to znaczy? To pokorny !! wobec Stworzyciela i daru życia. Jak to się mówi: pycha kroczy przed upadkiem ..., a więc pokora to proces odwrotny.

1 Piotra 5:5(b)

"..wszyscy zaś wobec siebie wzajemnie przyobleczcie się w pokorę, Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje." / Mamy być pokorni - tacy są obywatele Nieba.

Mt 11:28-30

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie.

Mateusza 5:4

2) Błogosławieni, którzy się smucą ponieważ oni będą pocieszeni.

Jesteś na nowej drodze, praca u podstaw, przechodzisz trudności i może pojawić się smutek lub unżasz się przed Panem w smutku, ale to wszystko minie.

Mateusza 5:5

3) Błogosławieni cisi; ponieważ oni odziedziczą ziemię.

Mimo, że bycie cichym może być odbierane przez wielu jako bycie słabym czy mniej inteligentym to sam Bóg zachca nas to takiej postawy i zapewnia, że to cisi ostatecznie będą górą.

Mateusza 5:6

4) Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, ponieważ oni będą nasyceni.

W swoim stanie - pragnieniu i łaknieniu, szukać prawdy i egzaminować się w świetle Słowa Bożego, dążyć do tego czego pragnie Bóg.

Mateusza 5:7

5) Błogosławieni miłosierni; ponieważ oni miłosierdzia dostąpią.

To proste błogosłwieństwo jest zarówno obietnicą jak i grożbą.

List Jakuba 2:13

Sąd bowiem bez miłosierdzia odbędzie się nad tym, który nie czynił miłosierdzia, a miłosierdzie chlubi sie przeciwko sądowi.

Mateusza 5:8

6) Błogosławieni czystego serca; ponieważ oni Boga zobaczą.

Kiedy wdrażam w życie pięć pierwszych wzorców, które wymienił Jezus, wtedy to moje emocje i nawyki stają się czyste.

Mateusza 5:9-11

7) Błogosławieni czyniący pokój, ponieważ oni będą nazywani synami Bożymi.

8) Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, ponieważ do nich należy królestwo niebieskie.

9) Błogosławieni jesteście, gdy z mego powodu będą wam złorzeczyć, prześladować was i mówić kłamliwie wszystko, co złe, przeciwko wam.